Co to jest Inicjatywa JEREMIE?

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MSP) to mechanizm polegający na:

wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;

dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe;

odnawialnym, a nie dotyczącym wsparciu instrumentów finansowych;

– zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju MSP.

Misja Inicjatywy JEREMIE

JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Instrumenty finansowe wspierane w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga spełnienia warunków, trudnych do realizacji przez te firmy.

Główne korzyści ze wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE

– zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MSP poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych;

– korzystniejsze warunki finansowania sektora MSP;

– elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowopowstałych firm (start-up).

Kto może otrzymać wsparcie?

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

– podmioty rozpoczynające działalność w tym również absolwenci;

– podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wysokości.

Na jaką działalność przedsiębiorca może uzyskać kredyt czy pożyczkę?

– finansowanie inwestycji polegającej m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

– tworzenie nowych miejsc pracy;

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;